Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları
Boyuna Donatının Düzenlenmesi (Kolonlar)
Enine Donatı Koşulları (Kolonlar)
Boyuna Donatının Düzenlenmesi (Kirişler)
Enine Donatı Koşulları (Kirişler)
Kolon – Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği
Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları
Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdelere İlişkin Kurallar
Merkezi ve Dış Merkez Çelik Çaprazlı Perdeler
Rijitli (Berkitme) Levhaları
Bağ Kirişi – Kolon Birleşimi
Alın Levhalı Bulonlu Birleşim Detayı
Takviyeli Alın Levhalı Bulonlu Birleşim Detayı
Kaynaklı Birleşim Detayı
Ek Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Detayı
Zayıflatılmış Kiriş Enkesiti Kaynaklı Birleşim Detayı
Düzensiz Binalar
Etkin Yer İvmesi Katsayısı (Ao)
Önem Katsayısı (I)
Spektrum Karakteristik Periyotları (TA,TB)
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R)
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin Uygulanabileceği Binalar
Hareketli Yük Katılım Katayısı (n)
Enkesit Koşulları
İzin Verilen En Çok Kat Sayısı
Duvar Basınç Emniyet Gerilmeleri-1
Duvar Basınç Emniyet Gerilmeleri-2
Narinlik Oranlarına Göre Emniyet Gerilmeleri İçin Azaltma Katsayıları
Duvarların Çatlama Emniyet Gerilmeleri
Taşıyıcı Duvarların En Küçük Kalınlıkları
Zemin Grupları
Yerel Zemin Sınıfları
Bağ Kirişlerine İlişkin Minimum Boyutlar
Duvar Altı Temellerine İlişkin Minimum Koşullar
Binalar İçin Bilgi Düzeyi Katsayıları
Betonerme Kirişler İçin Etki – kapasite Oranları
Betonerme Kolonlar İçin Etki – Kapasite Oranları
Minimum Performans Hedefleri